BLOG DA PROFESORA E ARTISTA PLÁSTICA PAULA MARIÑO


martes, 30 de junio de 2015

O FEO. Mostra de Fin de Curso da Escola de Artes e Oficios de Vigo

 Dentro dos programas culturais que ao longo do ano realiza a Escola de Artes e Oficios de Vigo, atópase a exposición de fin de curso, que este ano desenvolve unha proposta, denominada “O FEO”, que abrangue diversos obradoiros e, entre eles, está o de Pintura.

 A proposta de Pintura, titulada “O museo das vaidades”, que foi desenvolvida polo grupo de Perfeccionamento II, traballou coa estética Kitsch.


 O Kitsch está considerado coma unha proposta estética falta de estilo e coma unha arte para o consumo, pois emprega formas do pasado histórico e propostas aceptadas e consumidas xa pola modernidade. Ao mesmo tempo, pode considerarse tamén como unha PARODIA, ou ben como o sacrifio cunha vida estética convertida visualmente en pantomima. Segundo Adorno, o Kitsch é unha parodia da catarse e tamén da conciencia estética.
 En realidade o Kitsch é unha apropiación de imaxes dun xeito irónico en pezas que aparenta unha riqueza que non existe, a base do emprego de elementos de luxo e de dourados e obxectos en prata.  Na actualidade este tipo de propostas deixan de verse como concepto antagónico con respecto á “arte” e están totalmente aceptadas, integrándose nas pezas de moitos autores e autoras en base a unha antiestética que pon en dúbida o “bo gusto”.
 A proposta do alumnado de pintura baséase no apropiacionismo de obras de arte moi recoñecidas da historia da arte, reinterpretadas segundo esta estética KITSCH, na que aparecen obxectos ou cores que non están na obra orixinal, e que lle dan ás pezas unha nova reinterpretación en clave de parodia ou pantomima. Entre os cadros revisitados polo alumnado atopamos: 
Os bébedos e As meninas de Velázquez, un Bodegón de Sánchez Cotán, Arranxo en gris e negro número 1, (máis coñecido como O retrato da súa nai) de Whistler, A rapaza da perla de Vermeer de Delft, O cabaleiro da man no peito de El Greco, A condesa de Chinchón de Goya, O nacemento da primevaira de Boticelli, Retrato de Gertrude Stein, de Picasso, O matrimonio Arnolfini de Jan Van Eyck e un fragmento da Capela Sixtina (en concreto a creación do home) de Miguel Anxo.


 As pezas de pequeno formato conforman un POLÍPTICO, no que a técnica mixta comparte espazo co collage e os materiais extrapictóricos.

Traballando na aula

A montaxe


Rosa García, profesora de escultura e tamén comisaria da mostra


Eu, medindo o cadrado rosa


Claudio, alumno de perfeccionamento I botando unha man


Claudio colocando a última peza

Inauguración


Manuel Pérez e Carmen Fernández, que actuaron para nós con dúas pezas


Presentando a mostra


Carmen e a segunda canción, Manuel á guitarra


Mirando o vídeo que amosa os traballos e o proceso


Eli e o Gael


Rosa entre o público


O público na mostra ante os traballos de Pintura e Debuxo
miércoles, 24 de junio de 2015

O ALUMNADO DE PINTURA, na mostra de LUIS SEOANE, no Museo MARCO e na exposición ARTE E SOLIDARIDADE


 Como parte fundamental da formación na aula de Pintura da Escola de Artes e Oficios de Vigo, están as visitas guiadas as exposicións que temos na nosa cidade. Esta semana visitamos a mostra de LUIS SEOANE, no museo MARCO e a que atópase na sala de Afundación: ARTE E SOLIDARIDADE, na que 39 artistas fan doazón da súa obra para o PROXECTO HOME.


Fotografías dos grupos que visitaron as mostras


 Pezas de Luis Seoane que puidemos ver na exposición do MarcoAna Manana II. 1960 Xilografía


Bosquexos para unha galería en Mar de Prata. Carbón sobre papel.


Mariscadoras. Tapiz.


Campesiña a cabalo. 1961. Óleo sobre lenzo


O contorsionista. 1953. Tinta sobre papel


LUIS SEOANE: TRADICIÓN E MODERNIDADE (Parte II)

NO EXILIO (1937)


 A guerra obrígalle a exiliarse a Bós aires, onde desenvolve unha importante laboura política e intelectual entre os galegos exiliados, onde promove todo tipo de actividades culturais: editorial, pictórica, radio, periodismo ou tertulias e onde coincide con artistas como Maruja Mallo, Colmeiro ou Castelao, amosando sempre o seu compromiso coa sociedade e cultura galegas.

Estampas: TRECE ESTAMPAS DE LA TRAICIÓN (1937), reflicte na súa obra o desacougo e a vontade de denuncia, antes de saír para o exilio: con pezas xestuais, dramáticas e que falan da norte e o sombrizo mundo no que vive. SON GRAVADOS moi próximos ao universo de Castelao, pois nos comenzos do seu exilio, Seoane realiza unha obra que Lorenzo Varela describe como a “etapa da violencia”, unha violencia que nace non do resentimento senón do sentimento. 
O contacto de Seoane coa Imprenta Compostelana, editora da revista Nós, esperta a súa afección pola artesanía gráfica e o editorialismo. Hai quen apunta, nos seus primeiros traballos, a influencia da Xeración do 27, que emerge no carácter lúdico, fantástico e imaginativo destas obras, semellantes aos cadáveres esquisitos, que se unen ao lirismo defendido por Cahiers d´Art. As esixencias da impresión mecánica, determinaron, en boa medida, o desenvolvemento posterior da súa arte, que sufriu un considerable esencialización e a redución a signos elementais de recoñecemento. Inconográficamente, decidiu seguir unha liña histórico-lendaria para dar a coñecer a lendas e tradicións galegas, e crear imaxes de significación coletiva, nun intendo por manter viva a memoria e resaltar a identidade do pobo galego. Como vese nas ilustracións (gravados) de Catro poemas galegos de Lorenzo Varela (1944)
 Neses anos tamén realiza o álbum: Debuxos de HOMENAXE A TORRES DE HÉRCULES, no ano 1944, e traballa tamén neses anos para a revista O CORREO LITERARIO, en Bós Aires. Na data en que ilustra este libro, o artista empeza a utilizar o óleo, en trazos vigorosos que recalcan os perfís da forma e dan volume, mediantes sombras de cor. Trátase dun colorido rico e brillante, inspirado nos códices miniados, as cerámicas ou as teas, polo que estamos ante unha fusión das artes: artesanía e artes plásticas. Debuxo da Homenaxe á Torre de Hércules. 1944


 Ao longo de toda a súa carreira, Seoane, nunca deixou de investigar as posibilidades do gravado, propoñendo novas solucións e vías expresivas. A súa obra tivo unha importancia capital para o desenvolvemento da ilustración e a gráfica galega, e a súa facer neste ámbito, condicionou a técnica da súa pintura ao óleo, logrando un estilo sumamente persoal, e facéndose un oco entre os principais artistas galegos do século XX.


A conversa. 1946. Óleo sobre lenzo 

Esta obra, A conversa, pertence á etapa dos anos corenta, cando Seoane comeza a interesarse polo óleo, pois, ata o momento, o seu faceta artística máis destacada fora a do gravado. Nesta obra, por ser unha das primeiras, apréciase unha pintura moi matérica, onde aínda se evidencia o trazo vigoroso co que recalca os perfís da forma, aínda que xa se albisca o camiño cara a unha linguaxe máis abstracto. As figuras constrúense con fortes pinceladas empastadas, de cores terrosos e grises, e vense delimitadas por un groso contorno que dá lugar a voluminosas siluetas. Estas formas, dun afán case escultórico, tratan de ser un símbolo de Galicia, a muller como Mater Gallaecia e prototipo do pobo galego, un tema que se converterá nunha constante na súa produción. Estas imagénes robustas, maxestuosas, achéganse á concepción da estética do granito, que comparte nos seus comezos, con artistas da súa xeración, os denominados Renovadores, entre os que se atopan Laxeiro, Colmeiro ou Souto. As figuras, silenciosas e atemporales, conservan a esencia popular. Son mulleres silenciosas que, reunidas, esperan aos seus maridos. Unhas inquedas, outras absortas e pensativas, son representadas como o reflexo da súa terra, do seu pobo e a súa tradición. Simbolizan á Galicia traballadora e sufrida, loitadora, pero ao mesmo tempo resignada ao seu destino de miseria e explotación.


O enterro. 1945. Acuarela sobre papel


Mulleres. 1946. Óleo sobre lenzo

 Seoane está sempre pendente de transmitir os acontecementos que o rodean, o sentir do seu pobo, e as mulleres serán protagonistas de numerosas obras, por ser as sustentadoras dun pobo que se queda sen homes por culpa da emigración: "Galicia é un home que marcha, que emigra... ou home soio músculos que marcha, de Rodin, ou home soio fame que marcha, de Giacometti". A base fundamental da temática da súa obra é Galicia, mantendo sempre o compromiso co seu pobo.


Muiñeira.1948. Óleo sobre lenzo


Costa Circe.1946

 Do Románico, toma tamén o xeito de compoñer e de xerar espazo. As composicións, xa desde un principio son planas. A tridimensionalidad non lle interesa tanto como a cor e a forma, e xéraa mediante o tamaño das figuras. Aparece un pequeno atisbo de paisaxe no mar, tan típico da xeografía galega, que coloca ao mesmo nivel que a terra, como froito dese rexeitamento pola terceira dimensión e por outorgarlles a ambos a mesma importancia. As cores terrosos, grisáceos e de tonalidades tristes, son reflexo dun clima e unha paisaxe húmida, e quizá tamén da morriña e o carácter que acompañou sempre ao artista.

 Á morte de Castelao, no ano 1949 converte a Seoane no aglutinador da intelectualidade galegista en América.

 A finais dos 40 a súa obra evolucionará cara a unha pintura na que o escenario xa non ten o protagonismo de outrora e no que se reduce o sentido da profundidade. A representación ilusoria de tridimensionalidad cedeu paso a outras propostas compositivas. Seoane aplanou o espazo, esquematizou as figuras e deixou de perseguir o sentido de profundidade, dotando ásúa obra dunha inmensa forza sintética. Isto é debido probablemente a importancia que tivo o seu contacto coa cultura europea: París (onde coñece ao seu admirado Picasso), Londres e Italia, onde expón a súa obra. Aínda que nos anos 60 voltou a Europa, será esta viaxe un antes e un despois na súa concepción da arte e o seu estilo.


Liando un cigarro. 1949